تمامی فعالیت ها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد