متن آهنگ عشق تلخ از آرش خان


بعضی چیزا یهویی اتفاق میافته
مثل رفتن تو،مثل عاشق شدن من
یهو بی دلیل یجایی، یاد حرفات
میافتم
لبخند رو لبت،که به چشمام میگفت نه
یهو بی دلیل یجایی، یاد حرفام میافتی
نبینم دلت بگیره،نبینم بگی نگفتی
ببا منو ببر لب دریا