متن آهنگ چرا از علیسان


تو داری میگذری از من
تو این راهی ک تاریکه
از اون عشقی ک دریا بود
چی مونده جز یه باریکه
تو داری میگذری از من
سکوته مرز بین ما
جدایی سهم دستامه
جدا از تو ،تو این دنیا
سیاهی تو مسیر من
داره پهناشو میندازه
ببین اینجا چقدر ساده
یه عاشق داره میبازه
تویی ک رفتنی بودی
چرا گفتی ک میمونی
چرا گفتی ک دل دادی
بدون من نمیتونی

میخواستی با کسی باشی
چرا گفتی دلت تنهاست
چرا گفتی ک میمیری
"چرا" گفتن چه بیمعناست
سیاهی تو مسیر من .