وای چشاشو خنده هاشو قد و بالاش اون نگاشو

راه که میری تنم میلرزه دینامیت منی جونم بالارو بلرزونش

اینجارو منفجر کن با اینا بچرخونش

میکوبه موزیک امشب میرقصونه جانانه

همه یک صدا میگن حامد پهلانه