تو یه روزی بودی همه کسمو همه جون من
نمیخوام بمونی تا عمر داری مدیون من
دوروبریاتو ببین مارو نشون میدن
دارم جون میدم
نذار بی عشق تو تنها بمونم

بگو بارون بباره تورو یادم بیاره
دوباره،دوباره،دوباره
بگو شب باز بشه سرد
سراغم باز بیاد درد
چه ساده چه بیرحم چه خونسرد
اون همه آرزوهامون یه شب آروم
نقش برآب شد
انگاری که بودم تو خواب
ساختم خونه روی آب
که اونم خراب شد
بعد من کی اومد بگو
حالا اون دستا کو
که آرومم کنه
بعد تو اینه حال من،برو بیخیال من
حتی بارون قطع شده

بگو بارون بباره
تورو یادم بیاره
دوباره،دوباره،دوباره
بگو شب باز بشه سرد
سراغم باز بیاد درد
چه ساده چه بیرحم چه خونسرد