عشق کار احساسه یه شروع خاصه حال عاشق گرگ و میشه

باز دلم آشوبه عشق غمشم خوبه کی برام مثل تو میشه

حسمو میگم که قلبت عاشقونه تر بکوبه مثل حس ناب دریا وقتی نزدیک غروبه

من واسه چشمات میمیرم وقتی از دنیا سیرم توی آغوشت آرامش میگیرم

تو منو دیوونه کردی تو دلم خونه کردی بی قرارت میمونم تا برگردی

♬♫آروم آروم! آروم روی گونه هامون ♬♫بارون! و بارون !و بارون!♬♫

حال هردوتامون عاشقونه هامون بارون و بارون و بارون

♬♫آروم آروم! آروم روی گونه هامون ♬♫بارون! و بارون !و بارون!♬♫

حال هردوتامون عاشقونه هامون بارون و بارون و بارون