خنده ی رو لب بادبادکا
خوش خبرن همه قاصدکا
بادکنکا پر شیطونی
خوشگل میشن واسه مهمونی

به دنیا اومد نی نی مون
شکر خدای مهربون
باز شادی اومد تو این خونه
جشن تولد بارونه

شمعا رو فوت کن
بوسه بارون کن
جشن تولدت مبارک

شمعا رو فوت کن
بوسه بارون کن
جشن تولدت مبارک

کادوهات هر کدوم یک رازن
باز بشن دنیاتو می سازن
یکی بهت آسمون میده
آرزوهاتو تکون میده

دستای تو کوچیکن اما
خونه روی ابرا می سازن
دستای تو کوچیکن اما
خونه روی ابرا می سازن

شمعا رو فوت کن
بوسه بارون کن
جشن تولدت مبارک

شمعا رو فوت کن
بوسه بارون کن
جشن تولدت مبارک

عشق بعلاوه ی تو یعنی
دنیا پر از عکسای رنگی
هر جایی که تو رو می بینم
تو بغلم داری میخندی

هر نگات یک خورشید
چشم ستاره تو رو بوسید
هر نگات یک خورشید
چشم ستاره تو رو بوسید

شمعا رو فوت کن
بوسه بارون کن
جشن تولدت مبارک

شمعا رو فوت کن
بوسه بارون کن
جشن تولدت مبارک