دلم میخواد عشق من بشی و عاشقت بمونم
دستاتو محکم بگیرم و واسه تو بخونم

دلم میخواد هی صدات کنم و هی تو بگی جونم
منم بگم عشقم کجایی بی تو نمیتونم
آره بی تو نمیتونم
لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلی
لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلییه وقت ازم دور نشی انقده مغرور نشی
اگه باهام جور نشی میمرم نباشی
اگه ترکم نکنی همه جوره درکم بکنی
هوه دنیامو میدم که فقط تو باشی
لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلی
لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلی

لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلی
لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلی

لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلی
لیلی لیلی لیی دل منو بردی لیلی
میدونی که عاشقتم ولی نمیدونی خیلی