عاشق می شم

هر دفعه که می بینمت

با بوی عطر پیرهنت عاشق می شم

وقتی میای مثه یه سایه پا به پام

دیگه جز این چی باید از دنیا بخوام

عاشق می شم

با همه ی بهونه هات

همینکه راه میام باهات عاشق می شم

خیلی سخت نیست کشیدنِ دلم به بند

فقط بشین و روبروی من بخند

تو تو چشات چی داری

که شبو روزم باش زیباس

همه سهمم از دنیاس

منو اهلی کرد و راحت

ازم گرفت هرچی رو خواست

عزیزم، عزیزم

عاشق می شم

هر دفعه می شینی پیشم

با هر نفس که می کشم عاشق می شم

تو همونی که خوبه حال من باهاش

که نمی شینه تو دلم کسی به جاش
آراد آریا عاشق میشم